Vi drivs av passion

POLSTIERNAN MARIN drivs framåt av en passion för sjölivet och sjöfarten.  Det är därför vi inte bara erbjuder bra och funktionell utrustning utan ocks?en bra utbildning för sjölivet och ett eget läromedel  som ocks?är en bra handbok ombord.

Hos SjöSkolan i Mälardalen kan du utbilda dig för förarintyg, kustskeppare, utsjöskeppare och även till Fartygsbefäl VIII och Maskinbefäl VIII bland annat.

SkepparHandboken
Lärobok från förare till  FB VIII

SjöSkolan
Mälardalens Marina College

OnlineButik
Allt för sjölivet. Alltid öppet.

Vad vi gör

POLSTIERNAN  MARIN arbetar med både fritidssjöfart och yrkes-sjöfart. I vår online-butik finns tillbehör och utrustning för sjölivet som är bra och funktionella både för yrkesverksamma och fritidsskeppare. Titta in i vår butik när det passar dig. Vi har alltid öppet.

Genom SjöSkolan i Mälardalen erbjuder vi nautiska utbildningar för alla intyg, och vi ger ocks?ut ett eget läromedel för detta - SkepparHandboken. Vi utbildar ocks?för Fartygsbefäl klass VII-examen och Maskinbefäl klass VIII-examen. Chalmers Tekniska Högskola förrättar examinationen.

POLSTIERNAN MARIN bedriver ocks?viss rederiverksamhet och bemannar yrkesfartyg med personal genom s.k. personaluthyrning.

 

SjöMagasinet är POLSTIERNAN MARIN's egen nättidning. Här försöker vi spegla aktuella händelser inom sjöfarten s?som lagstiftning, produktnyheter, utbildningsfrågor och annat som berör sjöfolk.

 

Busy Beez Design är vår byr?för design, material-produktion och marknadsföring. Här atbetar man med formgivning av logotyper och grafisk profil, websides-design, redaktionell text,  med mera.

SjöSkolan är POLSTIERNAN MARIN's eget utbildningsföretag. SjöSkolan erbjuder utbildningar anpassade för förarintyget (körkort p?sjön), kustskeppare, utsjöskeppare, kanalfart, radar och marin radio (VHF/MF/HF), ofta i samarbete med ett studieförbund. Vi utbildar även för Fartygsbefäl VIII-examen och Maskinbefäl VIII-examen. Chalmers Tekniska Högskola förrättar examinationen.

eCollege är SjöSkolans internetbaserade utbildningar. Här kan du g? samma kurser som annars erbjuds. Skillnaden är den att du studerar p?egen hand helt över internet. Givetvis har du stöd från våra kunniga lärare under hela kursen. (Befälsutbildningarna är inte möjliga att g?p?eCollege.)

Kom i kontakt med oss

Telefon: 016-400 99 50
Epost: Kundtjänst
Adress: Timmervägen 23 B, 645 44 Strängnäs